Monthly Archives: January 2011

MPLS – Core Networks – Summary, Tasks presentations, clips and configs

Задача 1 Презентации Презентация Ники, Диана, Павел Презнтация Стефан Филмчета Ники Камен Задача 2 Явно ви бе трудничка …. Презентация Ники, Диана, Павел Конфигурации Ники, Диана, Павел За останлите задачи просто нямаше време. Предполагам, че ако за в бъдеще правим … Continue reading

Posted in MPLS Core Networks, NGN Backbone Networks | 2 Comments