NAT64+DNS64

Това е задачата за отличници тази година.  Както и миналата година задачата не е директно свързана с тематиката на курса. Както и преди тя не е задължителна. Решаването й заменя решаването на коя да е от другите задачи по ваш избор.

Целта е да направите работеща симулация на NAT64+DNS64. Разбира се трябва и да убедите мен и останалите участници в курса, че сте реализирали успешно един от най-добрите начини за интеграция на IPv6 със съществуващите вече мрежи.

Материали по темата “just google for it”….

Срок -> до Коледа

Та така,

Николай

PS: Ще отговарям на всички въпроси свързани с реализацията на задачата тук…

Share and Enjoy :)
This entry was posted in IPv4 to IPv6 network transformation, MPLS Core Networks, NGN Backbone Networks and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five + 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>