Отдавна не бях поствал…

Не бях поствал, защото вътрешно считах че няма голям смисъл да го правя. Днес прочетох нещо което ми хареса…

“Тези които живеят с мисълта за бъдещето, те са хората които движат света. Те осмислят това което е било и това което е в момента, и чертаят пътя на бъдещото развитие. Те са откривателите, мислителите и идеолозите на обществото. Те са строителите на новите обществени взаимоотношения, на хуманизма. Те са тези които търсят смисъла на живота.” 

Твърди се, че тия думи са на Умберто Еко. Има ли значение на кого са :)

Моето пожелание е да има повече хора (около мен) и не само, които активно да живеят и да търсят смисъла на живота…

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Отдавна не бях поствал…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine − = 7