Курсове към програма Мрежово инженерство, деп. Телекомуникации на НБУ

Въведение

Представям кратък обзор на курсовете, които съм предложил към програма мрежово инженерство на деп.  Телекомуникации.  Програмата ще започне от следващата учебна година (2014/2015). Основната ѝ цел е да даде добри изходните перспективи за намиране на работа в България на завършилите я студенти. Моята лична цел е да предложа група от курсове, които да са изключително практически ориентирани, с минимално количество теория, които да изградят хора, способни да проектират и администрират различни по големина мрежови инфраструктури, а също и да работят в софтуерни компании, предлагащи продукти силно свързани с работата в мрежова среда.

Работодателите, които биха имали полза от подобни кадри са компании като Мобилните оператори, доставчициците на Интернет и виртуални частни мрежи, съпорт центрове, компании предлгащи облачни услуги, центрове за данни,  производители на софтуер за управление на мрежи или на такъв силно зависим от мрежовата среда, системни интегратори и почти всяка останала компания имащо корпоративна мрежа като банки, държавни институции, големи вериги магазини и други. За тези които обичат чуждите модни понятия целта е да направим devOps инженери със задълбочени познания по мрежови технологии абе с една дума netDevOps нинджи.

Моля всички, имащи потенциален интерес било работодатели, приятели или бъдещи и бивши студенти да ми изпратят своите коментари. С радост ще се опитам да  ги отрязя с цел да направим програмата максимално полезна на всички заинтересовани от нея.

Видео представяне на програмата

Увод в мрежовото инженерство

Курсът ще запознае с ежедневието на мрежовия инженер и ще им даде основата за последващите курсове от програма мрежово инженерство.
Студентите завършили курса :

 • ще умеят да боравят със linux/unix мрежови среди
 • ще знаят що е то “one-liner”
 • ще умеят да конфигурират мрежовите стекове на различни видове операционни системи
 • ще бъдат запознати с linux базирания рутер quagga.
 • ще конфигурират статична маршрутизация, RIP, OSPF на linux базирани рутери

Ключови думи:
Introduction to network engineering, linux, openwrt, quagga, one-liners, tcp/ip OS protocol stacks

Скриптове за автоматизация и управление на мрежи

Курсът ще запозне студентите с различните скриптови езици за комуникация с мрежово оборудване.
Студентите завършили курса :

 • ще умеят да пишат скриптове за автоматизация нa CLI на expect, perl и groovy;
 • ще умеят да пишат скриптове за автоматизация нa SNMP на, perl и groovy и xslt;
 • ще знаят що е то Web услуга;
 • ще умеят да боравят с конфигурации като документи, ще знаят да работят с конфигурациите на устройствата чрез XML и JSON формати за данни;
 • ще умеят да управляват мрежи чрез SDN контролери;
 • ще умеят да моделират мрежи и системи в различни модели от данни.

Ключови думи:
Network element interfaces, expect, expect4groovy, perl, xml, xslt, json, SNMP, Puppet, Chef, early SDN

Методи и технологии за разкриване и одит на мрежови инфраструктури

Курсът ще запознае студентите с подходите за разкриване и одит на мрежови инфраструктури.
Студентите завършили курса :

 • ще умеят да боравят със средства за разкриване на мрежи като netTransformer;
 • ще бъдат запознати със Kali linux и средствата за проникване и одит на мрежи и крайни устройства, които Kali предлага;
 • ще бъдат способни да напишат приложения, способни да разкриват мрежови топологии и крайни устройства.

Ключови думи:
netTransformer, network discovery, Kali, offensive security, penetration testing

SDN – Софтуерно дефинирани мрежи

Курсът ще запознае студентите с новопоявяващите се технологии, протоколи и стандарти на софтуерно дефинираните, програмируеми мрежи.
Студентите завършили курса :

 • ще умеят да боравят с комутатори, поддържащи Openflow;
 • SDN контролери като Floodlight и OpenDayLight;
 • ще могат да напишат приложения, способни да взаимодействат програмно с мрежата.

Ключови думи
SDN, Openflow, i2rs, network programmability, OpendayLight project, Floodlight

MPLS Опорни мрежи

Курсът ще запознае студентите с MPLS опорните мрежи, с трафичното инженерство и с технологиите за предоставяне нa MPLS L2/L3 услуги.
Студентите завършили курса :

 • ще умеят да виртуализират мрежови топологии
 • ще умеят да конфигурират MPLS на различни видове мрежови устройства
 • ще умеят да конфигурират MPLS трафично инженерство на различни видове мрежови устройства
 • ще умеят да конфигурират различни видове BGP адресни семейства
 • ще умеят да конфигурират MPLS L2/L3 VPN услуги

Ключови думи
MPLS, L2 VPN, L3 VPN, ISIS&OSPF tuning, BGP address families, MPLS traffic engineering

IPv6

Курсът ще запознае студентите с IPv6, технологиите за преход от IPv4 към IPv6 и ще ги научи да създават стратегии за преход между спрямо даден контекст и интерес на конкретни заинтересовани лица
Студентите завършили курса :

 • ще умеят да конфигурират IPv6 адреси и маршрути на различни мрежови устройства;
 • ще умеят да конфигурират IPv6 механизми за преход като 6to4 тунели, двоен IP стек, nat64;
 • ще умеят да конфигурират IPv6 DNS записи в BIND;
 • ще умеят да формализират съсъстоянието на мрежата, и да създават стратегии за преход, които да са свързани с конкретен контекст и интерес.

Ключови думи:
IPv6, IPv4 to IPv6 transition mechanisms, dual stack, nat64, 6to4, context aware state to state network transformation

This entry was posted in IPv4 to IPv6 network transformation, MPLS Core Networks, Network Architecture Evolution, NGN Backbone Networks and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Курсове към програма Мрежово инженерство, деп. Телекомуникации на НБУ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ five = 8