Tag Archives: НБУ

Студио Проекти в НБУ

 Абстракт Студио проектите са нов елемент от образованието на студентите от инженерните специалности в Нов Български Университет. Основната им идея е студентите да се научат да работят в екип по реални проекти, поставени от външни заинтересовани лица, от водещи компании … Continue reading

Posted in Architectures for Software Systems, IT sector in Bulgaria | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ICT Summer School@NBU Poster and Logo

Thanks to Martin Ormanliev from WT_ Design the ICT summer school have a brand new logo and our first official course got a poster :)

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Курсове към програма Мрежово инженерство, деп. Телекомуникации на НБУ

Въведение Представям кратък обзор на курсовете, които съм предложил към програма мрежово инженерство на деп.  Телекомуникации.  Програмата ще започне от следващата учебна година (2014/2015). Основната ѝ цел е да даде добри изходните перспективи за намиране на работа в България на завършилите … Continue reading

Posted in IPv4 to IPv6 network transformation, MPLS Core Networks, Network Architecture Evolution, NGN Backbone Networks | Tagged , , , , , | 14 Comments