NAT64+DNS64

Това е задачата за отличници тази година.  Както и миналата година задачата не е директно свързана с тематиката на курса. Както и преди тя не е задължителна. Решаването й заменя решаването на коя да е от другите задачи по ваш избор.

Целта е да направите работеща симулация на NAT64+DNS64. Разбира се трябва и да убедите мен и останалите участници в курса, че сте реализирали успешно един от най-добрите начини за интеграция на IPv6 със съществуващите вече мрежи.

Материали по темата “just google for it”….

Срок -> до Коледа

Та така,

Николай

PS: Ще отговарям на всички въпроси свързани с реализацията на задачата тук…

This entry was posted in IPv4 to IPv6 network transformation, MPLS Core Networks, NGN Backbone Networks and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 2 = four