Tag Archives: колаборация

Студио Проекти в НБУ

 Абстракт Студио проектите са нов елемент от образованието на студентите от инженерните специалности в Нов Български Университет. Основната им идея е студентите да се научат да работят в екип по реални проекти, поставени от външни заинтересовани лица, от водещи компании … Continue reading

Posted in Architectures for Software Systems, IT sector in Bulgaria | Tagged , , , , , , | Leave a comment